Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Τὴν ἁγίαν κατάθεσιν, τῶν παντίμων λειψάνων σου, Ἀθλητὰ Γεώργιε ἑορτάζοντες


Ἐν θαλάσσῃ με πλέοντα,
ἐν ὁδῷ με βαδίζοντᾳ,
ἐν νυκτὶ καθεύδοντα περιφρούρησον,
ἐπαγρυπνοῦντα διάσωσον,
παμμάκαρ Γεώργιε,
καὶ ὁδήγησον ποιεῖν,
τοῦ Κυρίου τὸ θέλημα,
ὅπως εὕροιμι, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης τῶν ἐν βίῳ, πεπραγμένων μοι τὴν λύσιν,
ὁ καταφεύγων τῇ σκέπῃ σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου