Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Μαρτύρων δεξάμενος λιτάς, καὶ τὸ τὴν συμπάθειαν, πρὸς ὁμόφυλον, ψυχὰς ἀνάπαυσον Δέσποτα, τῶν ἐν πίστει κοιμηθέντων τῇ σῇ, τὰς ἁμαρτίας παρορῶν, τούτων


Ποῦ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια;
ποῦ ἐστιν ἡ τῶν προσκαίρων φαντασία;
ποῦ ἐστιν ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος;
ποῦ ἐστι τῶν οἰκετῶν ἡ πλημμύρα καὶ ὁ θόρυβος;
πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιά.
Ἀλλὰ δεῦτε βοήσωμεν τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ.
Κύριε, τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν ἀξίωσον,
τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν,
καὶ ἀνάπαυσον αὐτούς,
ἐν τῇ ἀγήρῳ μακαριότητι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου