Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου περί Φιλίας...Φίλου πιστοῦ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα τῶν ὄντων οὐδὲν,
οὐδέ τις σταθμὸς τῆς καλλονῆς αὐτοῦ.


Φίλος πιστὸς σκέπη κραταιὰ,
καὶ ὠχυρωμένον βασίλειον.

Φίλος πιστὸς θησαυρὸς ἔμψυχος.

Φίλος πιστὸς ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολύν.

Φίλος πιστὸς κῆπος κεκλεισμένος,
πηγὴ ἐσφραγισμένη,
κατὰ καιρὸν ἀνοιγόμενά τε καὶ μεταλαμβανόμενα.

Φίλος πιστὸς λιμὴν ἀναψύξεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου