Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται

Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύει σήμερον,
ὅτι ἡτοιμάσθη σοι
τόπος ἀναπαύσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου