Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Πατριάρχης Παύλος:" να μείνουμε άνθρωποι για να μην ντρεπόμαστε ενώπιον των προγόνων μας και να μην ντρέπονται για εμάς οι απόγονοί μας"

Ο μακαριστός
Πατριάρχης Παύλος
ζούσε απλοϊκά και ποτέ δεν έχασε την επαφή του με το ποίμνιο!«Εάν ηδυνάμην να προφθάσω,
μάρτυς μου ο αναστάς Θεός,
θα εστεκόμην ενώπιον των ναών,
των νοσοκομείων και ενώπιον των πολυτελών χώρων δια τας δεξιώσεις και τας επιδείξεις μόδας,
και προσωπικώς
θα εζήτουν ελεημοσύνη δια τα δοκιμαζόμενα αδέλφια και παιδιά μας.

Ο κάθε εξ ημών θα έπρεπε,
με ενεργόν τρόπον,
να εντροπιάση όλας εκείνας τας επιδεικτικάς πλεονεξίας,
αι οποίαι υπάρχουν εις τόσους δημοσίους χώρους,
και όχι μόνον απλώς να σκανδαλιζόμεθα και να απελπιζώμεθα, επειδή η αναισχυντία κυριάρχησε γύρω μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου