Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Ἐπλήθυναν Δέσποτα, ὑπὲρ ἄμμον θαλασσῶν, τὰ πονηρά μου πταίσματα, ὡς κεκτημένος πέλαγος οἰκτιρμῶν, ἐπίστρεψον σῶσόν με, παρακλήσεσι τῆς τεκούσης σε

πρνη κενσασα,

μρου λβαστρον πλαι,

τος ποσσου Δσποτα,πντων λευθρωται, ὧν περ πραξεν,

Λστς μνον σου,

μνημονεσας φθη,

καεθως ες Παρδεισον, ατν εσγαγες,

γδτί πρξω ὁ ἄθλιος;

ομρον, οκατνυξιν, ἔχω,

δωρεάν με λησον,

οκτειρν με Λγε,

ἡ ἄχραντς σου Μτηρ δυσωπεῖ,

ἣν ἐδωρήσω τῷ κόσμῳ σου, μέγα καταφύγιον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου