Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Προσκυνῶ σου τὰ παθήματα, δοξολογῶ καὶ τὴν ἀνάστασιν, σὺν τῷ Ἀδὰμ καὶ τῷ λῃστῇ, μετὰ φωνῆς ἀναβοῶ · Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλεία σου


Τολθου σφραγισθντος πτν ουδαων,
καστρατιωτν φυλασσντων
τὸ ἄχραντν σου σμα,
νστης τριμερος Σωτρ,
δωρομενος τκσμτν ζων.
Διτοτο αΔυνμεις τν ορανν
βων σοι Ζωοδτα·
Δξα τῇ ἀναστσει σου Χριστέ,
δξα τΒασιλείᾳ σου,
δξα τοκονομίᾳ σου,
μνε Φιλνθρωπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου