Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν, σκέπε φρούρει φύλαττε, τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ...


1 σχόλιο: