Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Ιαμάτων, ποταμοὺς ἀναβλύζεις, τοῖς πόθῳ καταφεύγουσι, Μάρτυς Τρύφων τῇ σκέπῃ σου.


Ὑπερφρονήσας τῶν τῇδε γεηρῶν,
Παμμάκαρ Τρύφων σεβάσμιε,
πρὸς τὸ σκάμμα ἀνδρείως ἔσπευσας,
καὶ τῇ πάλῃ δι' αἵματος,
σὺ ἐντέχνως Μάρτυς τὸν ὑπερήφανον καθελών,
ἐκομίσω τῆς νίκης στέφος,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν,
ἐκλιπαρὼν δι' ἡμᾶς μὴ ἐλλίπης Ἀθλοφόρε,
εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου