Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

"Και εκάλεσε Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Ζωή ότι αυτή μήτηρ πάντων των ζώντων"αφιερωμένο με αγάπη
σε όλες τις μάνες του κόσμου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου