Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Σὺ ἡμῶν τὸ φῶς, τὸ ἅγιον σύνθημα, τὸ τῆς νίκης τρόπαιον, ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς τὴν ἐγκράτειαν ἡμῖν καταγλύκανον, καὶ σὲ προσκυνῆσαι καταξίωσον


Τὴν φαιδρὰν διανύοντες,
τῶν Νηστειῶν εὐωχίαν βοῶμεν·
Ἅπαντας διατήρησον ἐν εἰρήνῃ Κύριε,
πάσης τῆς μηχανίας τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος,
καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ὡς ὑπεράγαθος,
τὸν Σταυρόν σου τὸν σεπτόν,
φόβῳ ἀσπάσασθαι,
ὁ δι' αὐτοῦ τὰ ἐλέη σου,
παρέχων τῇ οἰκουμένῃ,
μόνε Πολυέλεε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου