Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΛΑΓΚΑΣ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Β’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν 28ης Φεβρουαρίου,
ἐπί τῇ διαγενομένῃ πρότριτα πανηγύρει αὐτοῦ.

Ἐκκλησιάσθησαν
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ.Κύριλλος,

ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυμελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Παπαζήση, Προέδρου τῆς Κοινωνικῆς Προστασίας τοῦ Δήμου Κατερίνης, ὅμιλος ἰατρῶν ἐξ Ἑλλάδος,
ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μπουτέλη,
ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιος Παπαζήσης, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου
καί ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου,
ἐκπαιδευτικοί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς,
καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης,
ἐνῷ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἐξετέλεσαν ἑόρτιον πρόγραμμα.

πηγή:Φώς Φαναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου