Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Τω θεοφόρω Νικολάω προσέλθωμεν οι έν ανάγκαις, ασθενείαις και θλίψεσιν, την παρ΄αυτού βοήθειαν αιτούντες εκ ψυχής...


Τας του πλάνου εκφυγών, ιερώτατε,
απλανώς εκπορεύθης δια βίου, πατήρ ημών.
Νικόλαε αοίδιμε Πλανά,
ουράνια χαρίσματα λαβών,

αγρυπνίαις και νηστείαις· ιερουργών οσίως τω Κυρίω σου.
Όνπερ καθικετεύων εκτενώς.
Νάξιον ιεράτευμμα, πρέσβευε δωρηθήναι και ημίν
το θείον έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου