Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Αγίου Μαξίμου του ομολογητού λόγος αγαθός...


Οὐ μόνον διά μεταδόσεως χρημάτων
ἡ διάθεσις τῆς ἀγάπης γνωρίζεται,
ἀλλά πολλῷ μᾶλλον
διά μεταδόσεως λόγου Θεοῦ
καί σωματικῆς διακονίας.

Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού
"Πρώτη ἑκατοντάς τῶν περί ἀγάπης κεφαλαίων"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου