Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Ὕψιστε ὁ ἐν ἐλέει, πλούσιος καὶ ἀγαθός, τοῖς δούλοις σου ἄφεσιν, τοῖς προκοιμηθεῖσι παράσχου, χοροῖς Ἁγίων τούτους, συναριθμῶν ὡς φιλάνθρωπος


Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν,
μετὰ Δικαίων τοὺς δούλους σου,
καὶ τούτους κατασκήνωσον,
ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, καθὼς γέγραπται,
παρορῶν ὡς ἀγαθὸς τὰ πλημμελήματα αὐτῶν,
τὰ ἑκούσια, καὶ τὰ ἀκούσια,
καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ,
καὶ γνώσει φιλάνθρωπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου