Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Σήμερον σκιρτῶσιν ἐν πνεύματι, Ἀρχιερέων δῆμοι, σὺν ἡμῖν τιμῶντές σου τὴν μνήμην Ἱεράρχα, Χρυσόστομε Ὅσιε, φωστὴρ τῆς Ἐκκλησίας

Σὲ τὸν μέγαν Ἀρχιερέα καὶ Ποιμένα,
τὸν ἄκακον καὶ ὅσιον,
τῆς μετανοίας τὸν κήρυκα,
τὸ χρυσίπνοον στόμα τῆς χάριτος,
ἀνευφημοῦντες πόθῳ δεόμεθα.
Μετάδος ἡμῖν τῶν πρεσβειῶν σου Πάτερ
Ιωάννη Χρυσόστομε,
εἰς ἀντάμειψιν τῶν ψυχῶν ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου