Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού:Περί αγγέλων...


Αυτός(ο Θεός) είναι ποιητής και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ωσάν κάποιον άνεμο και άυλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ· «Ο ποιών τους αγγέλους αυτου πνεύματα και τους λειτουργούς αυτου πυρός φλόγα», καθορίζοντας την τάση πρός τή θεία έφεση και λειτουργία, ανάλαφρη και φλογερή και θερμή, συνάμα και τήν ανοδική τους ευχέρεια και τήν απαλλαγή απο κάθε υλικό σχήμα.

Άγγελος λοιπόν είναι ουσία νοερη, αεικίνητη,αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, που έχει λάβει στη φύση της την αθανασία κατά χάρη, τής οποίας ουσίας μόνος ο κτίστης γνωρίζει το είδος και τόν όρο.

........

Ο άγγελος δέν μπορεί να μετανοήσει,γιατί είναι ασώματος.Ο άνθρωπος εξαιτίας τής αρρώστιας του σώματος,έλαβε τή μετάνοια.

........

Οί άγγελοι είναι δεύτερα πνευματικά φώτα νοερά, που έχουν τό φωτισμό από τό πρώτο και άναρχο φως και δεν χρειάζονται γλώσσα και ακοή, αλλά χωρις τόν προφορικό λόγο μεταδίδουν μεταξύ τούς τίς σκέψεις και τίς θελήσεις τούς.

Δημιουργήθηκαν λοιπόν όλοι οί άγγελοι με τη συνεργία του Λόγου, και έφθασαν στην τελειότητα με τόν αγιασμό από τό Άγιο Πνευμα, και μετέχουν στό φωτισμό και τη χάρη ανάλογα με τό αξίωμα και τό αγγελικό τους Τάγμα.
........

Είναι περιγραπτοί,όταν βρίσκονται στόν ουρανό,δέν βρίσκονται στή γή, και όταν στέλνονται από τόν Θεό στή γή, δέν μένουν στόν ουρανό.Δέν περιορίζονται απο τείχη και πόρτες και κλειδαριές και σφραγίσματα, γιατί δέν έχουν όρια.
........
Έξω απο τήν ουσία παίρνουν τόν αγιαμό απο το Άγιο Πνεύμα.Προφητεύουν με τήν Θεία χάρη και δέν χρειάζονται τόν γάμο,γιατί δέν είναι θνητοί.
..........

Βλέπουν τόν Θεό, όσο είναι δυνατό σ΄αυτούς και έχουν αυτή τη τροφή.Βρίσκονται πάνω απο μάς ,ώς ασώματοι και απηλλαγμένοι απο κάθε σωματικό πάθος, χώρις βέβαια να είναι απαθές.Εντούτοις μετασχηματίζονται και παίρνουν τή μορφή, που επιββάλλει ο δεσπότης Θεός,και έτσι φανερώνονται στούς ανθρώπους και αποκαλύπτουν σ΄αυτούς τα θεία μυστήρια. Στόν Ουρανό διαμένουν και έχουν ένα έργο,να υμνούν και να υπηρετούν τόν Θεό κατά το Θείο του Θέλημα.
........
Είναι ίκανοι και πρόθυμοι στην εκτέλεση του θείου θελήματος, και παρουσιάζονται αμέσως λόγω τής ταχύτητας τής φύσεώς τους παντου, όπου τυχόν προστάξει ή θεία θέληση, και διαφυλάττουν τά μέρη τής γής, και είναι άρχοντες των λαών και των χωρών, όπως τους όρισε ο Δημιουργός, και οικονομούν αυτά που μας αφορούν και μας βοηθούν,αλλά κατά το Θείο Θέλημα και πρόσταγμα είναι πάνω απο μας και πάντοτε βρίσκονται κοντά στό Θεό.

........

Όσοι δέχονται τούς Αγγέλους σάν δημιουργούς τής οποιασδήποτε ουσίας,αυτοί είναι το στόμα του πατέρα τους τού Διαβόλου.Γιατί,επειδή είναι κτίσματα,δέν είναι δημιουργοί.Καιόλων δημιουργός και προνοητής και συνεκτική δύναμη είναι ο Θεός.Ο μόνος άκτιστος,αυτός που υμνείται και δοδάζεται ώς Πατέρας και Υιός και Άγιο Πνεύμα.

πηγή:
Έκδοσις Ακριβής τής Ορθοδόξου Πίστεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου