Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Σταυρὸν ὑπέμεινας Σωτήρ, καὶ ταφὴν δι' ἡμᾶς, θανάτῳ δὲ ὡς Θεός, θάνατον ἐνέκρωσας· διὸ προσκυνοῦμεν τὴν τριήμερόν σου ἀνάστασιν, Κύριε δόξα σοι

Δετε γαλλιασμεθα τΚυρίῳ,
καεφρανθμεν ν τῇ Ἀναστσει ατο
τι συνγειρε νεκρος,
κ τν τοῦ ᾍδου λτων δεσμν,
καὶ ἐδωρσατο τκόσμῳ ὡς Θες,
ζων αἰώνιον,
κατμγα λεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου