Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Χαῖρε Γεώργιε, τὸ κλέος Ἰωαννίνων· χαῖρε ἡ βρῦσις τῶν θαυμασίων


Τὸν πανεύφημον Μάρτυν Χριστοῦ Γεώργιον,

Ἰωαννίνων τὸ κλέος, καὶ πολιούχον λαμπρόν,

ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἀνευφημήσωμεν,

ὅτι ἐνήθλησε στεῤῥῶς,

καὶ κατήνεγκε ἐχθρόν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει,

καὶ νῦν ἀπαύστως πρεσβεύει,

ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου