Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής:"τά φαινόμενα πάντα δεῖται Σταυροῦ"

Ὁ δεσπόζων τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων,
καὶ γινώσκων τῆς ψυχῆς μου τὸ ῥάθυμον,
τῷ Σταυρῷ σου σῶσόν με,
Χριστὲ ὁ Θεός,
ὡς φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου