Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Ἐν χώρᾳ τῶν Δικαίων σου ἐλεῆμον, τοὺς ἐν πίστει σοι μεταστάντας, ἐκ τῶν προσκαίρων, τάξον φιλάνθρωπεὩς ἀδαπάνητον ἔχων,
τῶν δωρεῶν τὴν μεγαλοπρέπειαν,
ὡς θησαυρὸς ἀνελλιπής,
πλουσίας χρηστότητος,
τοὺς πρὸς σὲ μεταστάντας,
ὡς Θεὸς κατασκήνωσον,
ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐκλεκτῶν σου,
ἐν τόπῳ ἀνέσεως,
ἐν τῷ οἴκῳ τῆς δόξης σου,
ἐν τρυφῇ Παραδείσου,
ἐν τῷ τῶν παρθένων νυμφῶνι
ὡς Εὔσπλαγχνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου