Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Λόγος περί υποκρίσεως...Ὑπόκρισίς ἐστι,φιλίας προσποίησις·
ἤ μῖσος, σχήματι φιλίας κεκαλυμμένον·
ἤ ἔχθρα, δι᾿ εὐνοίας ἐνεργουμένη·
ἤ φθόνος, ἀγάπης χαρακτῆρα μιμούμενος·
ἤ βίος, ἀρετῆς πλάσματι, ἀλλ᾿ οὐ πράγματι τό κόσμιον ἔχων·
ἤ δικαιοσύνης προσποίησις, τῆ τοῦ εἶναι δοκήσει συντηρουμένη·
ἤ ἀπάτη, ἀληθείας ἔχουσα μόρφωσιν·
ἥν οἱ τόν ὄφιν τῇ τῶν ἠθῶν σκολιότητι μιμούμενοι, ἐπιτηδεύουσιν.Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού
Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε και Οικονομικά και περί Αρετής και Κακίας
ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου