Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου:"Η ζωή μας μετά τα Χριστούγεννα..."


Η σημερινή Κυριακη στην γλώσσα της Εκκλησίας μας λέγεται
"Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν".

Την ονομασία αυτή δεν πρέπει να την δούμε μόνο σαν ένα χρονικό προσδιορισμό, αλλά να κατανοήσουμε ότι εκφράζει ένα τρόπο ζωής
τον οποίο καλούμεθα να ζήσουμε.

Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μετά τα Χριστούγεννα.

Σημαίνει ζωή μετά την σάρκωση του Θεού.

Τα Χριστούγεννα ο Θεός έγινε άνθρωπος.

Τα Χριστούγεννα
"ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν
και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού".

Ο Θεός με την σάρκωσή του δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση του για να μπορεί ο άνθρωπος διά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος να αποκτήσει την αρχική του ακεραιότητα.

Τώρα πλέον ζούμε μετά τα Χριστούγεννα.

Ζωή μετά τα Χριστούγεννα
σημαίνει ζωή μαζί με τον Χριστό.

Ο Χριστός με τη σάρκωσή του στο χρόνο άλλαξε τη ροή του χρόνου, έκοψε τον χρόνο στη μέση, τον διήρεσε σε δύο μεγάλες περιόδους της γνώσεως του Θεού.

Το ερώτημα που ανακύπτει για τον καθένα μας είναι το σε ποιά εποχή ζούμε.

Ζούμε πρό Χριστού ή μετά Χριστόν;

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν θα μας την δώσει ο χρόνος στον οποίο ζούμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε.

Άν ζούμε μετά Χριστόν, άν δηλαδή ο Χριστός έχει εισέλθει και στον χρόνο της προσωπικής μας ζωής, τότε θα ζούμε μαζί με τον Χριστό, θα δίνουμε τη μαρτυρία της παουσίας του στη ζωή μας, θα φανερώνουμε την ζωή του Χριστού έν τη θνητή σαρκί ημώνην αλήθεια, τότε θα έχουμε και νο.

Άν ζούμε μετά Χριστόν, άν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια, τότε θα έχουμε και νούν Χριστού και αίσθηση Χριστού
και γενικότερα στη ζωή μας θα είναι τα πάντα και εν πάσι Χριστός.

Η μεγάλη, λοιπόν, Ημέρα την οποία και σήμερα εορτάζουμε,
πρέπει να λειτουργεί αφυπνιστικά για την ζωή μας,
να λειτουργεί σαν πρόκληση
για να αντιμετρηθούμε για την αλήθεια της υπάρξεως μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου