Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου