Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Εορτάζει σήμερα και ο εκλεκτός συμπολίτης μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ευρίπου πατέρας Βασίλειος


Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν,
τοῦ
ἁγιωτάτου ἡμῶν ᾿Αρχιεπισκόπου Βασιλείου
γῆρας αὐτῷ
τίμιον χάρισαι,
μακροχρόνιον αὐτὸν διαφύλαξον,
ποι
μαίνοντα τὸν λαόν σου
ἐν πάσῃ εὐσέβειᾳ και σεμνότητι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου