Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν, θαῦμα πᾶσαν ἔννοιαν, ἐκπλῆττον καὶ συνέχον καὶ εὐσεβῶς προσκυνοῦντες, πίστει ἀνυμνήσωμεν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου