Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος Θεός, τῆς σαρκὸς τὴν περιτομὴν ἀποτμηθῆναι,


Συγκαταβαίνων Σωτήρ, τγένει τν νθρώπων,
κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν,
οκ βδελύξατο σαρκς τν περιτομήν,
ὁ ὀ
κταήμερος καττν Μητέρα,
ὁ ἄ
ναρχος καττν Πατέρα.
Ατπιστοβοήσωμεν.

Σεἶ ὁ Θες μν,
λέησον μς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου