Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Αντί άλλων ευχών με αγάπη..."Ο ελπίζων είς τον Κύριον βαδίζει ήρεμος
είς το στάδιον της ζωής αυτού
και διανύει άνευ φροντίδων την ζωήν αυτού.


Εργάζεται απαύστως το αγαθόν,
το ευάρεστον και τέλειον
και ο θεός ευλογεί τα έργα αυτού.


Σπείρει με ευλογίας και λαμβάνει πλουσίους τους καρπούς των κόπων αυτού...


Ο ελπίζων είς τον Κύριον δεν ελπίζει είς χρήματα,
ούτε είς την δύναμιν αυτού,
αλλ΄επαναπαύεται βασιζόμενος
είς την παρά του Κυρίου βοήθειαν..."


(Αγίου Νεκταρίου"Γνώθι σαυτόν")


Αντί άλλων ευχών

"Ευδρομούντων Αλείπτης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου