Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Προεόρτια ᾄσματα, εὐσεβῶς προηχήσωμεν, τοῦ σεπτοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν


Φαιδρὰ μὲν ἡ παρελθοῦσα Ἑορτή,
ἔνδοξος ἡ παροῦσα ἡμέρα.
Ἐν ἐκείνῃ, τῷ Σωτῆρι Μάγοι προσεκύνησαν·
ἐν ταύτῃ δὲ τὸν Δεσπότην δοῦλος κλητὸς ἐβάπτισεν.
Ἐκεῖ Ποιμένες ἀγραυλοῦντες,
εἶδον καὶ ἐθαύμαζον·
ὧδε φωνὴ τοῦ Πατρός,
τὸν μονογενῆ Υἱὸν ἐκήρυττε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου