Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τετάρτῃ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν...Γυνή, βαλοῦσα σώματι Χριστοῦ μύρον,
Τὴν Νικοδήμου προὔλαβε σμυρναλόην.


Μεγάλη Τετάρτη!
Είναι η ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας,
μας παρουσιάζει μια μορφή μπροστά μας προς μίμησιν
και δειλά-δειλά παρουσιάζεται απο δίπλα και μια άλλη πρός αποφυγήν.

Η πρώτη μορφή ήταν βουτηγμένη μέσα στο σκοτάδι
και ξαφνικά φωτίσθηκε ολόκληρη.

Η άλλη, ενώ ήταν βουτηγμένη στο φώς,
άρχισε να σκοτεινιάζη μέχρι που βυθίστηκε εντελώς στο σκοτάδι.

Η πρώτη είναι μία γυναίκα του δρόμου.

Η δεύτερη είναι ένας Απόστολος,
ένας απο το δωδεκάριθμον των μαθητών του Χριστού.

Μητροπολίτου Προικοννήσου Ιωσήφ
"Πάσχα στ΄Άγιον Όρος"


Ἀλλ' ὁ τῷ, νοητῷ μύρῳ χρισθείς, Χριστὲ ὁ Θεός,
τῶν ἐπιρρύτων παθῶν ἐλευθέρωσον, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς,
ὡς μόνος ἅγιος, καὶ φιλάνθρωπος. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου