Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Ιερός Χρυσόστομος:"Εὰν ἔχῃς τι κατὰ τοῦ ἐχθροῦ, ἔξελε τὴν ὀργὴν, θεράπευσον τὴν πληγὴν, λῦσον τὴν ἔχθραν, ἵνα λάβῃς θεραπείαν ἀπὸ τῆς τραπέζης..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου