Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Aδελφοί ξημέρωσε Μεγάλη Εβδομάδα...

Aδελφοί ξημέρωσε Μεγάλη Εβδομάδα!

Και ονομάζεται Μεγάλη όχι γιατί είναι μεγαλύτερη,
ή έχει περισσότερες ημέρες ή ώρες,
αλλά:
"επειδή μεγάλα ημίν γέγονεν εν αυτή
παρά του Δεσπότου κατορθώματα.


Και γάρ εν αυτή τη εβδομάδι τη Μεγάλη,
-όπως παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος-
η χρονία του διαβόλου κατελύθη τυραννίς.


Ο θάνατος εσβέσθη.


Ο ισχυρός εδέθη.


Τα σκεύη αυτού διηρπάγη.


Η αμαρτία ανηρέθη.


Η κατάρα κατελύθη.


Ο παράδεισος ανεώχθη.


Ο ουρανός βάσιμος γέγονεν.


Άνθρωποι αγγέλοις ανεμίγησαν.


Το μεσότοιχον του φραγμού ήρθη.


Το θριγγίον περιηρέθη.


Ο της ειρήνης Θεός ειρηνοποίησε τα άνω και τα επι της γής.


Διά τούτο Μεγάλη καλείται Εβδομάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου