Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Τα Άχραντα και Σωτηριώδη Πάθη του Κυρίου μας στην Πόλη. Ρεπορτάζ-Φωτογραφίες:Νικόλαος Μαγγίνας

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε την Μεγάλη Πέμπτη στην Ακολουθία των Παθών στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
Παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας και συμμετείχαν πιστοί από την Πόλη, την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Κατά την τάξιν ο Πατριάρχης ανέγνωσε εμμελώς το πρώτο Ευαγγέλιο, το της Διαθήκης, και εν συνεχεία τα Ευαγγέλια ανέγνωσαν οι συγχοροστατούντες Αρχιερείς και οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής.


Την περιφορά του Εσταυρωμένου στον Πατριαρχικό Ναό έκανε ο Μ. Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας, προπορευομένων παιδιών που κρατούσαν ανθοστόλιστα στεφάνια, τα οποία έφεραν στο Φανάρι για να τιμήσουν τον Βασιλέα της Δόξης.


Την Ακολουθία των Παθών από τον Πατριαρχικό Ναό μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση η Ελληνική Τηλεόραση 3.


Πατριαρχική και Συνοδική Χοροστασία χθές το πρωί στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, κατά την Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως.
Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συγχοροστάτησαν οι Μητροπολίτες Προικοννήσου Ιωσήφ, Φιλαδελφείας Μελίτων, Σεβαστείας Δημήτριος και Ικονίου Θεόληπτος. Παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας.Στα απόστιχα του Εσπερινού έγινε η περιφορά του Επιταφίου εντός του Πατριαρχικού Ναού υπό κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής και η εναπόθεσίς του στο ανθοστόλιστο Κουβούκλιο. Κατά την τάξιν προσκύνησαν ο Πατριάρχης και οι Αρχιερείς και στο τέλος της ακολουθίας πιστοί από την Πόλη και το πλήθος των προσκυνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προς τους οποίους ο Πατριάρχης διένειμε ως ευλογία άνθη.


Σύμφωνα με το Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας:

Ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης φέρει ἐν τῇ δεξιᾷ τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον· ἡ πομπή ἐξέρχεται τοῦ Ἱεροῦ Βήματος προπορευομένων τῶν Λαμπαδούχων, τῶν Ψαλ­τῶν, τοῦ Πριμηκηρίου φέροντος τό Διβάμβουλον καί τῶν Διακόνων θυμιώντων, ἔρχεται εἰς τό μέσον τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἵσταται ηὐτρεπισμένον τό Κουβούκλιον καί οἱ Ἱερεῖς φέροντες ἐπί κεφαλῆς αὐτῶν τόν Ἐπιτάφιον ποιοῦσι τρεῖς κύκλους περί τό Κουβούκλιον· εἶτα τιθέασιν αὐτόν ἐντός τοῦ Κουβουκλίου καί ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης ραίνει μέ εὔοσμα ἄνθη.
Ὁ Πατριάρχης προσέρχεται, ποιεῖ τρίς τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί μετανοίας, ἀσπάζεται τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τόν Ἐπιτάφιον καί εὐλογήσας τόν λαόν, τῶν Χορῶν ψαλλόντων τό· «Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα», ἀνέρχεται εἰς τήν τελευταίαν βαθμίδα τοῦ Θρόνου. Ὁ Μ. Ἐκκλησιάρχης δίδει εἰς Αὐτόν δέσμην ἀνθέων καί ἀσπάζεται τήν Δεξιάν Αὐτοῦ. Εἰς τό· Δόξα, Καί νῦν, «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς...», οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς προσέρχονται, ἀσπάζονται τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τόν Ἐπιτάφιον, καί λαμβάνοντες ἄνθη παρά τοῦ Πατριάρχου ἀσπάζονται τήν Δεξιάν Αὐτοῦ καί ἀπέρχονται διά τῆς Ὡραίας Πύλης· εἶτα προσέρχεται ὁ ἱερός κλῆρος, οἱ λοιποί κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, οἱ Ὀφφικιάλοι, οἱ Χοροί καί ὁ λαός καί συνεχίζει τό ὑπόλοιπον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

πηγή:Φώς Φαναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου