Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Ἔρχεται ὁ Χριστός, τὸν πονηρὸν συντρίψαι, τοὺς ἐν σκότει φωτίσαι, καὶ λῦσαι τοὺς δεσμίους· αὐτῷ προϋπαντήσωμεν


«Ψυχαῖς καθαραῖς, καὶ ἀρρυπώτοις χείλεσι,
δεῦτε μεγαλύνωμεν τὴν ἀκηλίδωτον,
καὶ ὑπέραγνον Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ,
δι' αὐτῆς τῷ ἐξ αὐτῆς,
προσφέροντες πρεσβείαν τεχθέντι,
φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
Χριστὲ ὁ Θεός,
καὶ σῶσον ἡμᾶς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου