Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Χριστός έν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργείται, την ημών ώς εύσπλαχνος καινουργών φύσιν. Προθύμως δεύτε γηγενείς τη καρδία άσμα μελωδόν άσωμεν τω Δεσπότη


Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος,
τὴν ἐν σαρκὶ ἐμφανίζει τοῦ Χριστοῦ θείαν Γέννησιν,
τοῖς πρὸ τοῦ νόμου τὴν Χάριν εὐαγγελιζομένοις,
ὡς ὑπὲρ νόμον τῇ πίστει ὑπάρξασιν·
ὅθεν τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγῆς οὔσαν πρόξενον,
ταῖς ἐν ᾅδῃ κατεχομέναις ψυχαῖς προεκήρυττον,
διὰ τῆς ἀναστάσεως.
Κύριε δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου