Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Αδελφέ μου ,έλα, μην είσαι σκυθρωπός, υπάρχει χαρά, Χριστός εγεννήθη!"Αυτό είναι για μας το νόημα της πανηγύρεως
και αυτό εορτάζουμε σήμερα:

Τον ερχομό του Θεού προς τους ανθρώπους,

διά να έλθωμεν να κατοικήσωμεν κοντά είς τον Θεόν,

ή διά να επανέλθουμε

(διότι έτσι νομίζω ότι σωστότερον να ειπωθή),

διά να ενδυθώμεν τον νέον άνθρωπον, αφού εγκαταλείψωμεν τον παλαιόν.

Και όπως έχομεν αποθάνει μαζί με τον Αδάμ,

έτσι άς ζήσωμεν μαζί με τον Χριστόν,

άς γεννηθώμεν μαζί του

άς συσταυρωθώμεν και άς ταφώμεν μαζί του,

διά να αναστηθώμεν με την ανάστασίν του.

Διότι πρέπει να υπομείνω την αντίστροφον πορείαν,

η οποία οδηγεί είς το αγαθόν...

Ας εορτάζουμε, επομένως, όχι με δημόσιες πανηγύρεις, αλλά κατά τρόπο θεϊκό.

Όχι κατά τρόπο κοσμικό, αλλά κατά τρόπο υπερκόσμιο.

Όχι τα δικά μας, αλλά τα του δικού μας, μάλλον δε τα του Κυρίου.

Όχι τα σχετικά με την ασθένεια, αλλά τα σχετικά με την θεραπεία.

Όχι τα της δημιουργίας, αλλά τα της αναδημιουργίας"

-άγιος Γρηγόριος Θεολόγος-

Χρόνια πολλά και ευλογημένα αδελφοί μου!

"Ευδρομούντων Αλείπτης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου