Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Χριστούγεννα στην Πόλη...Ὅτε καιρός,
τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου,
πρώτη ἀπογραφὴ τῇ οἰκουμένῃ ἐγένετο,
τότε ἔμελλες τῶν ἀνθρώπων
ἀπογράφεσθαι τὰ ὀνόματα,
τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ σου·
διὰ τοῦτο τὸ τοιοῦτον δόγμα,
ὑπὸ Καίσαρος ἐξεφωνήθη·
τῆς γὰρ αἰωνίου σου βασιλείας,
τὸ ἄναρχον ἐκαινουργήθη.
Διὸ σοι προσφέρομεν καὶ ἡμεῖς,
ὑπὲρ τήν χρηματικὴν φορολογίαν,
ὀρθοδόξου πλουτισμὸν θεολογίας,
τῷ Θεῷ καὶ Σωτῆρι
τῶν ψυχῶν ἡμῶν
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου