Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου προτροπή ωφέλιμος...


Αδελφοί μου άς παρακαλέσουμε τον γεννηθέντα Δεσπότη Χριστό,
και την αυτόν γεννήσασαν Θεοτόκον Μαρίαν,
να μας αξιώσουν να περάσουμεν τις ημέρες ταύτας,
τας καλουμένας Δωδεκαήμερον,
με ευταξίαν και σεμνότητα, με σωφροσύνην και χρηστοήθειαν,
με ελεημοσύνην και φιλοπτωχίαν και με κάθε άλλην αγαθοεργίαν και αρετήν,
καθώς πρέπει είς τους Χριστιανούς,
ίνα αξιωθώμεν να περάσωμεν αναμαρτήτως τας δώδεκα ταύτας ημέρας,
να προσκυνήσωμεν δε θεαρέστως τα Άγια Θεοφάνεια,
χάριτι του γεννηθέντος
και μετ΄ ολίγον βαπτισθησομένου
Χριστού.

1 σχόλιο:

  1. το γεγονός της θείας Σαρκώσεως ξεπερνά τα ανθρωπινα όρια και μας ταξειδεύει σε κόσμους άκοσμους και πολιτισμούς απολίτιστους αφού ο Χριστός έγινε άνθρωπος ενώ ηταν ο εν υπεροχή Ων...ο Θεός του Σύμπαντος κόσμου πλέον κοσμεί την ανθρωπότητα ως ένας εξ αυτού του ανθρωπίνου πλήθους...ίνα σώσει και θεώσει το πρόσλημα της σαρκός και να οδηγήσει όλους εμάς προς προσκύνησιν Του!
    ετη πολλά

    ΑπάντησηΔιαγραφή