Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Τὸ τάλαντον ἔργοις ἀγαθοῖς, αὐξήσαντες, ὥσπερ δῶρα τῷ δόντι, ἀντὶ χρυσοῦ καὶ λιβάνου Χριστῷ, καὶ σμύρνης προσάξωμεν


Χορεύσωμεν ἅπαντες πιστοί,

σκιρτήσωμεν, καὶ συμφώνως ἀλαλάξωμεν,

ἥκει ἡ πάντων σωτηρία,

ἐγγίζει τοῦ τεχθῆναι ὁ Κύριος,

καὶ σῶσαι τοὺς αὐτοῦ τὰ Γενέθλια,

εὐσεβοφρόνως ἑορτάζοντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου