Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Δεῦτε οἱ τῆς Νηστείας ἀγωνισταί, μισθὸν ἀπολαύσωμεν, ὅτι πλούσιος ὑπάρχει, ὁ δοτήρ καὶ ἐλεήμων, μικρὸν ἐργασάμενοι, κομισώμεθα, τὸ τῆς ψυχῆς ἔλεος

Ὑπερμεσάσαντες ταύτην,
τὴν ἱερὰν τῆς Νηστείας περίοδον,
πρὸς τὸ μέλλον ἐν χαρᾷ, διευθυδρομήσωμεν,
εὐποιΐας ἐλαίῳ, τὰς ψυχὰς ἀλειφόμενοι,
ὅπως ἀξιωθῶμεν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,
καὶ τὰ θεῖα Παθήματα, προσκυνῆσαι,
προφθάσαι,
καὶ τὴν φρικτὴν καὶ ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου