Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Ἐν τῷ ὕψει Κύριος, τῆς ἐγκρατείας, ἀληθῆ σε ἔθετο, ὥσπερ ἀστέρα ἀπλανῆ, φωταγωγοῦντα τὰ πέρατα, καθηγητὰ Ἰωάννη Πατὴρ ἡμῶν

Ο Άγιος Ιωάννης της κλίμακος.
Τοιχογραφία από το παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ,
τοῦ κόσμου τὴν εὐκοσμίαν,
τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν,
τῶν Ἀσκητῶν τὸ καύχημα Ἰωάννην τιμήσωμεν·
πεφυτευμένος γὰρ ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ,
ἐξήνθησε δικαίως,
καὶ ὡσεὶ κέδρος ἐν ἐρήμῳ ἐπλήθυνε τὰ ποίμνια Χριστοῦ,
τῶν λογικῶν προβάτων,
ἐν Ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου