Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς...


Πόρνη τοῖς δάκρυσι καταβρέχει,
τοὺς ἀχράντους τε καὶ τιμίους πόδας σου,
πάντας προτρέπουσα τοῦ προστρέχειν,
καὶ λαμβάνειν λύσιν τῶν ἐγκλημάτων αὐτῶν.
Αὐτῆς τὴν πίστιν παράσχου,
κᾀμοὶ Σωτήρ του βοᾶν σοι, Κύριε,
πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι,
σῶσόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου