Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός, οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ Κυρίῳ(Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα, κεφ. ιστ')

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου