Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Ταῖς τῆς σῆς ὑπερμάχου τε καὶ ἀπροσμάχου Μητρὸς πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς τῶν περικειμένων καὶ ἡμᾶς ἀπάλλαξον συμφορῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Ἡ περιστερά,
ἡ τὸν ἐλεήμονα ἀποκυήσασα,
χαῖρε ἀειπάρθενε Ὁσίων πάντων,
χαῖρε τὸ καύχημα,
τῶν Ἀθλητῶν στεφάνωμα,
χαῖρε ἁπάντων τε, τῶν Δικαίων, θεῖον ἐγκαλλώπισμα,
καὶ ἡμῶν τῶν πιστῶν τὸ διάσωσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου