Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Αγίου Ιωάννου Σιναίτου:"Περί αποταγής..."


Όσοι θέλομε να φύγωμε απο την Αίγυπτο
και να ελευθερωθούμε απο την τυραννία του Φαραώ,
έχομε οπωσδήποτε και εμείς ανάγκη ενός Μωυσέως,
ο οποίος θα είναι μεσίτης μας προς τον Θεόν
και οδηγός μας μετά τον Θεόν.

Αυτός θα ίσταται μεταξύ της πράξεως και της θεωρίας
και θα υψώνη προς χάριν μας τα χέρια του πρός τον Θεόν.

Έτσι καθοδηγούμενοι απο αυτόν,
θα επιτύχωμε να διαβούμε την θάλασσα των αμαρτημάτων
και θα κατατροπώσωμε τον Αμαλήκ των παθών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου