Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

" Ὅσῳ μέγας εἶ, τοσοῦτον ταπείνου σεαυτόν, καὶ ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου εὑρήσεις χάριν"(Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα κεφ.ιε΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου