Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Τη αυτή ημέρα,σύναξις επιτελείται της Παναγίας Αχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας έν τω σεβασμίω αυτής οίκω τώ όντι έν Βλαχέρναις

"Ώ Παναγία Δέσποινα μας ,
παρ΄όλη τη ρητορική της δύναμη,
η γλώσσα μας δέν δύνεται να σε υμνήσει επάξια.

Γιατί, με το ν΄αξιωθείς να γεννήσεις το βασιλιά Χριστό,
υψώθηκες πιό ψηλά κι από τα Σεραφείμ των αγγελικών δυνάμεων.

Αυτόν το βασιλιά Χριστό,
Θεοτόκε σε παρακαλούμε να ικετεύεις για όλους,
όσοι με πίστη σε προσκυνούμε,
να μας φυλάγει και να μας γλυτώνει από κάθε κακό".
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου