Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Παρουσίαση τῶν δύο πρώτων τόμων τῆς τριλογίας τοῦ καθηγητοῦ Ἀριστείδη Πανώτη "ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"


«Ἀποστολικὴ Διακονία» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος «Παρνασσὸς» καὶ οἱ ἐκδόσεις «Ἑπτάλοφος»
σᾶς προσκαλοῦν στὴν παρουσίαση
τῶν δύο πρώτων τόμων τῆς τριλογίας τοῦ
καθηγητοῦ Ἀριστείδη Πανώτη

«ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

τὴν Πέμπτην 28 Ἰανουαρίου 2010 καὶ ὥραν 6 μ.μ.

στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Φ.Σ. «Παρνασσός»
(πλατεία Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Ἀθήνα).

Τοὺς τόμους θὰ παρουσιάσουν μὲ τὸν συντονισμὸν τοῦ ἐπ. Καθηγητοῦ κ. Διονυσίου Καλαμάκη οἱ: Ἀρχιμ. Δοσίθεος (Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Τατάρνης Εὐρυτανίας), ὁ Καθηγητὴς κ. Ἰωάννης Κονιδάρης (τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν) καὶ ὁ ἀν. Καθηγητὴς κ. Ἑμμανουὴλ Βαρβούνης
(τοῦ Δημοκρίτειου Παν. Θράκης).

Ἡ παρουσία σας θὰ ἀποτελέσει ἰδιαίτερη τιμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου