Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Αγίου Σιλουανού Αθωνίτη λόγος αγαθός...


"Ο Θεός ουδεμίαν ασκεί βίαν
επί του ανθρώπου,

αλλ' ίσταται μακροθυμών παρά την καρδίαν

και ταπεινώς αναμένει
πότε θα ανοιχθή αύτη εις Αυτόν"

'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου