Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Η 1η για την παρούσα εβδομάδα, Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων θα τελεσθεί σήμερα το πρωί στους περισσοτέρους Ι.Ν. της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Ἀθλοφόροι Χριστοῦ,
τὴν πάνσεπτον νηστείαν φαιδροτέραν ἀπειργάσασθε,
τῇ μνήμῃ τῆς ἐνδόξου ὑμῶν ἀθλήσεως·
Τεσσαράκοντα γὰρ ὄντες,
τὴν τεσσαρακονθήμερον ἁγιάζετε,
τὸ σωτήριον πάθος μιμησάμενοι,
διὰ τῆς ὑπὲρ Χριστοῦ ὑμῶν ἀθλήσεως.
Διὸ ἔχοντες παρρησίαν πρεσβεύσατε,
ἐν εἰρήνῃ καταντῆσαι ἡμᾶς,
εἰς τὴν τριήμερον Ἀνάστασιν τοῦ Θεοῦ,
καὶ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου